flexibiliseren van personeel in zorgorganisaties
De zorgvuldigheid waarmee B-Flex intern en extern draagvlak creëerde, bleek een belangrijke succesfactor. Hattum Palma | Directeur divisie Wonen bij Triade


B-Flex is eerlijk, direct en resultaatgericht. Daardoor hebben we de juiste keuzes gemaakt en veel tijd gewonnen. Harry van Eekelen | Manager netwerk Kind, Jeugd en Gezin bij SDW


B-Flex heeft brede kennis van alle aspecten die samenhangen met het flexibiliseren van arbeid. Rob Krol | Productgroepmanager P&O bij SWZ


Corine is energiek, positief en daadkrachtig. Karin Veltstra | Adviseur/projectleider bij Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
De zorgvuldigheid waarmee B-Flex intern en extern draagvlak creëerde, bleek een belangrijke succesfactor. Hattum Palma | Directeur divisie Wonen bij Triade
B-Flex is eerlijk, direct en resultaatgericht. Daardoor hebben we de juiste keuzes gemaakt en veel tijd gewonnen. Harry van Eekelen | Manager netwerk Kind, Jeugd en Gezin bij SDW
B-Flex heeft brede kennis van alle aspecten die samenhangen met het flexibiliseren van arbeid. Rob Krol | Productgroepmanager P&O bij SWZ
Corine is energiek, positief en daadkrachtig. Karin Veltstra | Directeur zorg en welzijn bij Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
De uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan zijn groot. Flexibiliteit in het personeelsbestand in de zorg is essentieel om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.Veel zorgorganisaties ondervinden de financiële gevolgen van de invoering van Zorgzwaarte bekostiging en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De zorgvraag verandert echter en neemt alleen maar toe.
Kortom, er moet meer zorg worden verleend met minder medewerkers en met beperktere middelen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het steeds belangrijker wordt om een flexibele schil vorm te geven binnen uw personeelsbestand.

B-flex heeft stevige ervaring met het flexibiliseren van personeel in zorgorganisaties. Of het nu gaat om het organiseren van een flexibele schil, het opzetten van een intern flexbureau of het implementeren van een centrale roosterplanning.

B-Flex zorgt dat het werkt, voor én met u.

Corine Brunekreef

flexibiliseren van personeel in zorgorganisaties


De zorgvuldigheid waarmee B-Flex intern en extern draagvlak creëerde, bleek een belangrijke succesfactor. Hattum Palma | Directeur divisie Wonen bij Triade
B-Flex is eerlijk, direct en resultaatgericht. Daardoor hebben we de juiste keuzes gemaakt en veel tijd gewonnen. Harry van Eekelen | Manager netwerk Kind, Jeugd en Gezin bij SDW
B-Flex heeft brede kennis van alle aspecten die samenhangen met het flexibiliseren van arbeid. Rob Krol | Productgroepmanager P&O bij SWZ
Corine is energiek, positief en daadkrachtig. Karin Veltstra | Directeur zorg en welzijn bij Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
De uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan zijn groot. Flexibiliteit in het personeelsbestand in de zorg is essentieel om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.Veel zorgorganisaties ondervinden de financiële gevolgen van de invoering van Zorgzwaarte bekostiging en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De zorgvraag verandert echter en neemt alleen maar toe.
Kortom, er moet meer zorg worden verleend met minder medewerkers en met beperktere middelen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het steeds belangrijker wordt om een flexibele schil vorm te geven binnen uw personeelsbestand.

B-flex heeft stevige ervaring met het flexibiliseren van personeel in zorgorganisaties. Of het nu gaat om het organiseren van een flexibele schil, het opzetten van een intern flexbureau of het implementeren van een centrale roosterplanning.

B-Flex zorgt dat het werkt, voor én met u.