voor wie


De klanten van B-Flex zijn vooral te vinden in de gezondheidszorg. Zij kunnen het beste zelf vertellen wat Corine Brunekreef binnen hun organisatie heeft gerealiseerd.

De Rijnhoven (ouderenzorg) schakelde B-Flex in 2016 in als adviseur en projectleider voor de realisatie van een optimale flexibele personeelsschil en het vormgeven van een organisatiebreed Planbureau.
Trudy Prins, voorzitter Raad van Bestuur bij De Rijnhoven: “Corine heeft bij De Rijnhoven het organisatiebrede Planbureau opgezet en is tegelijkertijd betrokken geweest bij de introductie van een nieuw rooster-programma. Ze is efficiënt, charismatisch, bereikbaar. Zonder haar inzet en kennis van zaken zou het proces niet alleen veel langer geduurd hebben maar ook een veel minder goed eindresultaat hebben opgeleverd. Het was een uitstekende keus haar in te schakelen, een keus die ik iedereen kan aanraden.”

STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) heeft B-flex in 2013 als adviseur/projectleider ingeschakeld om het centrale Flexbureau op te zetten.
Karin Veltstra, directeur Zorg en Welzijn: “Corine heeft STMG het afgelopen jaar geholpen bij het opzetten van het flexbureau. Corine heeft veel kennis op dit gebied maar ook op het gebied van planning en roostering en de bijbehorende processen en ICT. Daarnaast weet zij mensen te enthousiasmeren en is zij zorgvuldig in het besluitvormings- en communicatietraject. Corine is energiek, positief en daadkrachtig.”

Triade (gehandicaptenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen met psychosociale problemen) schakelde B-flex in 2011 in voor advies en de inrichting van een Bureau Personeelsplanning, flexpool en planbureau.
Hattum Palma, directeur divisie Wonen bij Triade: “Corine heeft uitstekend werk verricht. De organisatie van ons Bureau Personeelsplanning staat als een huis en alle werkprocessen zijn goed ingeregeld. De zorgvuldigheid waarmee Corine intern en extern draagvlak creëerde, bleek een belangrijke succesfactor. Daardoor is ons flexbureau zonder noemenswaardige kinderziektes van de grond gekomen. Een mooi resultaat van een zeer prettige samenwerking.”

SDW (gehandicaptenzorg) heeft B-Flex in 2010 als projectleider gevraagd voor het opzetten van een Flexbureau.
Harry van Eekelen, manager netwerk Kind, Jeugd en Gezin bij SDW: “Er komt veel kijken bij het opzetten van een Flexbureau en het kiezen van een passende softwareapplicatie om het matchen snel en doeltreffend te laten verlopen. Als manager heb ik veel gehad aan de professionele hulp van B-Flex in dit hele proces. Corine is een fijne partner om mee samen te werken. Ze is eerlijk, direct en resultaatgericht. Daardoor hebben we op moeilijke momenten de juiste keuzes gemaakt en veel tijd gewonnen. Het interne Flexbureau van SDW overtreft alle verwachtingen. Na drie maanden maakten al zo’n dertig zorgeenheden gebruik van de circa honderd flexwerkers die het bureau in korte tijd telde. Nu ontwikkelen we het Flexbureau door naar een intern mobiliteitscentrum. Zodat we nu, maar ook in de toekomst, ervoor kunnen zorgen dat de juiste medewerker op de juiste tijd en op de juiste plaats onze cliënten voorziet van passende zorg.”

SWZ (gehandicaptenzorg) schakelde B-Flex in 2010 in als kwartiermaker en projectleider voor de realisatie van een Plan- en Flexbureau en de aanschaf en implementatie van een roosterapplicatie.
Rob Krol, productgroepmanager P&O bij SWZ: “Corine heeft brede kennis van aspecten die samenhangen met het flexibiliseren van arbeid. En van de applicaties die dit proces goed kunnen ondersteunen. B-Flex heeft voor en met ons het hele traject op adequate wijze vorm en inhoud gegeven - van het opstellen van een programma van eisen tot en met de aanschaf en implementatie van een roosterapplicatie. In beide trajecten heeft Corine haar toegevoegde waarde als kwartiermaker en projectleider duidelijk bewezen.”

Corine Brunekreef

voor wie


De klanten van B-Flex zijn vooral te vinden in de gezondheidszorg. Zij kunnen het beste zelf vertellen wat Corine Brunekreef binnen hun organisatie heeft gerealiseerd.

De Rijnhoven (ouderenzorg) schakelde B-Flex in 2016 in als adviseur en projectleider voor de realisatie van een optimale flexibele personeelsschil en het vormgeven van een organisatiebreed Planbureau.
Trudy Prins, voorzitter Raad van Bestuur bij De Rijnhoven: “Corine heeft bij De Rijnhoven het organisatiebrede Planbureau opgezet en is tegelijkertijd betrokken geweest bij de introductie van een nieuw rooster-programma. Ze is efficiënt, charismatisch, bereikbaar. Zonder haar inzet en kennis van zaken zou het proces niet alleen veel langer geduurd hebben maar ook een veel minder goed eindresultaat hebben opgeleverd. Het was een uitstekende keus haar in te schakelen, een keus die ik iedereen kan aanraden.”

STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) heeft B-flex in 2013 als adviseur/projectleider ingeschakeld om het centrale Flexbureau op te zetten.
Karin Veltstra, directeur Zorg en Welzijn: “Corine heeft STMG het afgelopen jaar geholpen bij het opzetten van het flexbureau. Corine heeft veel kennis op dit gebied maar ook op het gebied van planning en roostering en de bijbehorende processen en ICT. Daarnaast weet zij mensen te enthousiasmeren en is zij zorgvuldig in het besluitvormings- en communicatietraject. Corine is energiek, positief en daadkrachtig.”

Triade (gehandicaptenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen met psychosociale problemen) schakelde B-flex in 2011 in voor advies en de inrichting van een Bureau Personeelsplanning, flexpool en planbureau.
Hattum Palma, directeur divisie Wonen bij Triade: “Corine heeft uitstekend werk verricht. De organisatie van ons Bureau Personeelsplanning staat als een huis en alle werkprocessen zijn goed ingeregeld. De zorgvuldigheid waarmee Corine intern en extern draagvlak creëerde, bleek een belangrijke succesfactor. Daardoor is ons flexbureau zonder noemenswaardige kinderziektes van de grond gekomen. Een mooi resultaat van een zeer prettige samenwerking.”

SDW (gehandicaptenzorg) heeft B-Flex in 2010 als projectleider gevraagd voor het opzetten van een Flexbureau.
Harry van Eekelen, manager netwerk Kind, Jeugd en Gezin bij SDW: “Er komt veel kijken bij het opzetten van een Flexbureau en het kiezen van een passende softwareapplicatie om het matchen snel en doeltreffend te laten verlopen. Als manager heb ik veel gehad aan de professionele hulp van B-Flex in dit hele proces. Corine is een fijne partner om mee samen te werken. Ze is eerlijk, direct en resultaatgericht. Daardoor hebben we op moeilijke momenten de juiste keuzes gemaakt en veel tijd gewonnen. Het interne Flexbureau van SDW overtreft alle verwachtingen. Na drie maanden maakten al zo’n dertig zorgeenheden gebruik van de circa honderd flexwerkers die het bureau in korte tijd telde. Nu ontwikkelen we het Flexbureau door naar een intern mobiliteitscentrum. Zodat we nu, maar ook in de toekomst, ervoor kunnen zorgen dat de juiste medewerker op de juiste tijd en op de juiste plaats onze cliënten voorziet van passende zorg.”

SWZ (gehandicaptenzorg) schakelde B-Flex in 2010 in als kwartiermaker en projectleider voor de realisatie van een Plan- en Flexbureau en de aanschaf en implementatie van een roosterapplicatie.
Rob Krol, productgroepmanager P&O bij SWZ: “Corine heeft brede kennis van aspecten die samenhangen met het flexibiliseren van arbeid. En van de applicaties die dit proces goed kunnen ondersteunen. B-Flex heeft voor en met ons het hele traject op adequate wijze vorm en inhoud gegeven - van het opstellen van een programma van eisen tot en met de aanschaf en implementatie van een roosterapplicatie. In beide trajecten heeft Corine haar toegevoegde waarde als kwartiermaker en projectleider duidelijk bewezen.”